top of page

Com participar

Recorda que per participar només has d’anar al nostre Facebook i seguir les instruccions de la publicació del sorteig que són:

 

 1. Posar “m’agrada” a la pàgina de Facebook de CONNECTA

 2. Compartir i posar “m’agrada” a la publicació del sorteig

 3. Etiquetar a dues persones, també a la publicació. Aquestes dues persones també participaran al sorteig dels regals si posen “m’agrada” a la pàgina de Facebook de CONNECTA.

Bases del sorteig

Les bases del concurs del sorteig de Facebook iniciat el dia 21 de decembre del 2016 són les següents:

 

 • El concurs va destinat a clients de Connecta i CITTEC

 • Cada client opta a guanyar  únicament un dels premis.

 • L’acceptació dels premis suposa mantenir una permanencia de 12 mesos de contractació de servei.

 • L’escapada per a dues persones de la mà de Tot Turisme tindrà un pressupost límit de 400€.

 • El sorteig s’efectuará a través de la plataforma que regula concursos a xarxes socials EasyPromos, el dia 6 de Gener del 2017

 • Podrà participar en la promoció qualsevol persona major d'edat i resident en territori espanyol. No podran participar els empleats de la companyia organitzadora. Només es considerarà vàlida la participació d'aquells usuaris que compleixin els requisits de participació descrits en el material promocional de la web.

 • La participació en una determinada acció promocional suposa l'acceptació plena i incondicional d'aquestes bases generals i de les bases particulars de cada acció promocional. El reconeixement com a participant vàlid queda subjecte al compliment dels requisits establerts.

 • Els guanyadors accepten que el seu nom sigui publicat pels mitjans que Grup CONNECTA estimin oportuns, dins el termini màxim de 10 dies següents a la data de finalització de cada concurs.

 • Les accions promocionals es regeixen per la llei espanyola. Grup CONNECTA, i els participants en la promoció, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, se sotmeten al dels jutjats i tribunals del domicili del participant en la promoció per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de la promoció.

 • L'empresa organitzadora es reserva el dret de modificacions o cancel·lacions sobre les condicions i bases de la promoció

bottom of page